Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Εξοπλισμός

Συστήματα Παρακολούθησης

Στατιστικά η ύπαρξη κάμερων παρακολούθησης σε διάφορους χώρους πολλές φορές λειτουργεί αποτρεπτικά σε απόπειρες διάρρηξης και άλλων εγκληματικών ενεργειών.

Εξοπλισμός

Συστήματα Συναγερμού

Η άυξηση της εγκληματικότητας και η ανάγκη για προστασία της περιουσίας έχει καταστήσει αναγκαία την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους και επιχειρήσεις.

Εξοπλισμός

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν σαν στόχο να ανιχνεύουν έγκαιρα την ύπαρξη φωτιάς, καπνού ή άλλων αναθυμιάσεων και φυσικά να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο φωτιάς.

Υπηρεσίες

24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Ολοκληρωμένη και ακριβής εικόνα του συστήματος συναγερμού με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας είτε μέσω ασύρματης επικοινωνίας, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS), είτε μέσω δικτυακής τηλεφωνίας (IP). Ανθρώπινη παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως από προσωπικό εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο για τη διαχείριση των σημάτων συναγερμού με αμεση ειδοποίηση των Αρμόδιων Αρχών, του ιδιοκτήτη και των εξουσιοδοτημένων ατόμων που ζητήθηκε να ενημερωθούν.

Υπηρεσίες

24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Ολοκληρωμένη και ακριβής εικόνα του συστήματος συναγερμού με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας είτε μέσω ασύρματης επικοινωνίας, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS), είτε μέσω δικτυακής τηλεφωνίας (IP). Ανθρώπινη παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως από προσωπικό εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο για τη διαχείριση των σημάτων συναγερμού με αμεση ειδοποίηση των Αρμόδιων Αρχών, του ιδιοκτήτη και των εξουσιοδοτημένων ατόμων που ζητήθηκε να ενημερωθούν.

Υπηρεσίες

Φύλαξη Χώρων

Δημιουργούμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες για ασφάλεια με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και αυτοματοποιημένες μεθόδους ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Υπηρεσίες

Φύλαξη Χώρων

Δημιουργούμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες για ασφάλεια με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και αυτοματοποιημένες μεθόδους ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Υπηρεσίες

Φύλαξη Προσώπων

Παρέχουμε ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών προσωπικής φύλαξης και αυξημένης προστασίας διακεκριμένων προσώπων από έμπειρο, εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Υπηρεσίες

Φύλαξη Προσώπων

Παρέχουμε ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών προσωπικής φύλαξης και αυξημένης προστασίας διακεκριμένων προσώπων από έμπειρο, εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Τα νέα μας