Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Υπηρεσία Ελέγχου Ωραρίου

Με την υπηρεσία του ελέγχου ωραρίου εξασφαλίζεται ο έλεγχος της καθημερινής κίνησης προσωπικού και η τήρηση του ωραρίου λειτουργίας στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχετε άμεση ενημέρωση σε περίπτωση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συστήματος ασφάλειας σε μη εργάσιμες ώρες.

Έλεγχος Ενεργοποίησης – Όπλισης (ΟΝ)

Πραγματοποιούμε καθημερινό έλεγχο για την ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού και σας ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση μη ενεργοποίησής του σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας που έχει οριστεί για τον κάθε χώρο ξεχωριστά.

Έλεγχος Απενεργοποίησης – Αφόπλισης (ΟFF)

Σας παρέχουμε άμεση ενημέρωση για περιπτώσεις απενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού εκτός του ωραρίου λειτουργίας και πιο συγκεκριμένα:

  • Καθυστέρηση της απενεργοποίησης του συναγερμού στην έναρξη του ωραρίου πχ. το πρωί.
  • Λανθασμένη ή απαγορευμένη απενεργοποίηση του συναγερμού νωρίτερα από το ωράριο λειτουργίας.
  • Λανθασμένη ή απαγορευμένη απενεργοποίηση εκτός ωραρίου λειτουργίας (σε περίπτωση εισόδου στο χώρο τη νύχτα, τις αργίες κλπ).