Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ειδοποίηση των Αρμόδιων Αρχών

Σήμα Ιατρικής Ανάγκης

Mε το πάτημα ενός ειδικού πλήκτρου ή ασύρματα, ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης (γιατρός, συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.), ενημερώνοντας για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιστατικού.

Σήμα Προσωπικής Απειλής

Ενεργοποίηση του σιωπηλού συναγερμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατώντας το ειδικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, με άμεση ειδοποίηση των Αρχών για το υπερεπείγον περιστατικό.

Σήμα Πυρκαγιάς

Άμεση ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του συνδρομητή και των ατόμων που ζητήθηκε να ενημερωθούν. (Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό σύστημα πυρανίχνευσης).

Σήμα Διάρρηξης

Άμεση ειδοποίηση των Αρμόδιων Αρχών, του ιδιοκτήτη και των ατόμων που ζητήθηκε να ενημερωθούν, ενώ η FPS Security έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πoιo τμήμα του εποπτευόμενου χώρου παραβιάστηκε.

Περιπτώσεις διακοπής και αποκατάστασης του συστήματος ασφάλειας

Επαναφορά Ρεύματος

Mετά από διακοπή ρεύματος, το σύστημα ασφάλειας στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο του συνδρομητή.

Επαναφορά Ρεύματος

Mετά από διακοπή ρεύματος, το σύστημα ασφάλειας στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας στον χώρο του συνδρομητή.

Διακοπή Ρεύματος

Ενημέρωση του συνδρομητή τηλεφωνικά η με sms σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για δύο ώρες χωρίς επαναφορά. (Η αυτονομία λειτουργίας είναι περίπου 10-12 ώρες).

Πτώση Μπαταρίας

Ειδοποίηση του ιδιοκτήτη για την εξασθένηση της μπαταρίας του συναγερμού ώστε να ενημερώσει τον τεχνικό εγκατάστασης και να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Βοηθητικές λειτουργίες και προληπτική επιβεβαίωση επικοινωνίας

Ενημέρωση με SMS

Άμεση ενημέρωση των συνδρομητών μέσω μηνυμάτων sms στα εξουσιοδοτημένα κινητά τηλέφωνα και για όποια σήματα επιθυμούν όλο το 24ωρο.

Προληπτική Επικοινωνία

Προληπτικό σήμα που στέλνει το σύστημα ασφαλείας, βάσει του προγραμματισμού του, για επιβεβαίωση επικοινωνίας τη δεδομένη στιγμή με το κέντρο.

Έλεγχος ωραρίου

Έλεγχος και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος ασφάλειας εκτός ωραρίου λειτουργίας ή καθυστέρησης ενεργοποίησης.

Σήμα Όπλισης – Αφόπλισης

Δυνατότητα καταγραφής και ενημέρωσης για το ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποιήθηκε και απενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφάλειας (ΟΝ-ΟFF).