Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Υπηρεσία Περιπολίας

Υπηρεσία φυσικής περιπολίας και άμεσης επέμβασης

Αίσθηση ασφάλειας μέσω περιπολίας

Στην FPS Security παρέχουμε τη δυνατότητα της υπηρεσίας φυσικής περιπολίας και άμεσης επέμβασης  ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται με σύγχρονα και ειδικά εξοπλισμένα οχήματα από προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο που ελέγχουν τον εποπτευόμενο χώρο με τακτικές περιπολίες σε τυχαία χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση λήψης σήματος συναγερμού στο Κέντρο Λήψης Σημάτων ενημερώνεται ο οδηγός του οχήματος που βρίσκεται πλησιέστερα προκειμένου να μεταβεί στον προστατευόμενο χώρο. Άμεσα πραγματοποιείται έλεγχος για το ενδεχόμενο παραβίασης. Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση ειδοποιούνται οι Αρμόδιες Αρχές και ο ιδιοκτήτης του χώρου.