Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Υπηρεσία GPRS

Υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυο GPRS για αποστολή σημάτων συναγερμού μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Η πλέον σύγχρονη και εξελιγμένη υπηρεσία για να μεγιστοποιήσετε την ασφάλεια του χώρου σας. Προσφέρει άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση καθώς αντικαθιστά την ύπαρξη επίγειας σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία GPRS. Με τη χρήση της ασύρματης επικοινωνίας, ο συναγερμός σας βρίσκεται διαρκώς σε ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο GPRS (internet) χωρίς όμως χρονοχρέωση.

Πως λειτουργεί ο συναγερμός με την Κάρτα Sim

  • Μέσα στη μονάδα επικοινωνίας του συναγερμού τοποθετείται η κάρτα sim.
  • Μέσω της ασύρματης σύνδεσης GPRS, το Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να δέχεται τα σήματα ασφάλειας από τον εποπτευόμενο χώρο.
  • Σε περίπτωση που διακοπεί η σύνδεση με το δικτύο (πχ.) της Vodafone, συνδέεται αυτόματα σε ένα από τα εναλλακτικά δίκτυα (πχ Wind, Cosmote) ώστε να είναι διαρκώς συνδεδεμένος ασύρματα ο συναγερμός σου με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.