Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή
Image Alt

Σεμινάρια για άδεια Προσωπικού Ασφαλείας

Στις 26-29 Μαρτίου 2018 το ΚΕΚ ΚΕΜ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ασφαλείας (Σεμινάρια Security) που οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια (Άδεια Security).

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο πλέον για την έκδοση άδειας εργασίας στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο των security και αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης του εξειδικευμένου σεμιναρίου κατάρτισης και με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται αφορούν στα εξής:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 105 ώρες.

Ισχύουν ειδικές προσφορές σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο group της εταιρίας μας.