Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Συστήματα Πυρανίχνευσης για τον οικιακό ή τον επαγγελματικό σας χώρο

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης στοχεύουν στον εντοπισμό μιας πιθανής πυρκαγιάς ή μιας διαρροής αερίου και να προειδοποιούν ενεργοποιώντας το συναγερμό. Η έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να σώσει όχι μόνο την περιουσία σας από εκτεταμένη καταστροφή αλλά και την ίδια σας τη ζωή.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιάς περιλαμβάνει:

  • Κεντρική μονάδα ελέγχου
  • Πυρανιχνευτές και άλλες συσκευές ανίχνευσης
  • Συσκευές οπτικής και ακουστικής ειδοποίησης

Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου ή του πελάτη μπορεί να τοποθετηθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός, όπως σύστημα κατάσβεσης, σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή, θερμικοί ανιχνευτές.

Η FPS Security αναλαμβάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση απλών ή ολοκληρωμένων συστημάτων πυρασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο με χαμηλό κόστος.