Υπηρεσίες Ασφάλειας και 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

Τηλ: 6947 292 222


Βέροια, Παυσανίου 39


Αρχή

Συστήματα Συναγερμού

Συστήματα Συναγερμού

Συστήματα Συναγερμού για τον οικιακό ή τον επαγγελματικό χώρο

Οι διαρρήξεις είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει όλα τα είδη σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Τα σύγχρονα συστήματα συναγερμών αποτρέπουν το 95% των διαρρηκτών. Αποτελούν μια αξιόπιστη και οικονομική λύση, εύκολα στην τοποθέτηση και στην χρήση αλλά ταυτόχρονα αρκετά πολύπλοκα να παραβιαστούν.

Τα συστήματα συναγερμών διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

  • Ενσύρματα
  • Ασύρματα

Η διαφορά τους είναι ότι στην πρώτη κατηγορία όλα τα εξαρτήματα συνδέονται μεταξύ τους με καλωδιώσεις ενώ στην δεύτερη κατηγορία ασύρματα.

Τα πλεονεκτήματα των ασύρματων συστημάτων είναι συντριπτικά καθώς έχουν μικρό κόστος εξοπλισμού και εύκολη εγκατάσταση σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εκτός από την ποιότητα των υλικών τα επίπεδα ασφάλειας καθορίζουν οι περιφερειακοί αισθητήρες και οι λειτουργίες της κεντρικής μονάδας ελέγχου.